Daily Dose #8: Stephen King

07b1d79debce7368cf6cc93a338c660a

Μόνος! Ναι, αυτή είναι η λέξη κλειδί, η πιο απαίσια λέξη στην Αγγλική γλώσσα. Ο φόνος δε μπορεί να μετρηθεί μαζί του και η κόλαση είναι ένα “φτωχό” συνώνυμο…