Μουσική Σ. #23: And the award for MALAKAS of the year goes to…

Μεγάλη μέρα η σημερινή: δουλειά, μάθημα, δουλειά. Θα μου είναι λοιπόν πιο εύκολο να ξεδώσω στο χαρτί και να βγάλω όλη τη σιχασιά που με πνίγει τις τελευταίες ημέρες! Κυρίες και κύριοι, το παιδί μέσα μου που αγαπά τους Pantera...